Bemiddelingsdienst klachten

Zakenkantoor Finsurance doet haar uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. U kan steeds bij Zakenkantoor Finsurance terecht voor uw vragen en problemen. Mocht u een klacht over onze dienstverlening hebben die wij niet in onderling overleg kunnen oplossen kan u steeds terecht bij:

Ombudsman in Financiële Geschillen:
Koning Albert II-laan 8 bus 2
1000 Brussel
Tel. 02 545 77 70
Fax 02 545 77 79
E-mail: ombudsman@ombudsfin.be
Website: www.ombudsfin.be

Ombudsman van de Verzekeringen:
De Meeûssquare 35
1000 Brussel
Tel. 02 547 58 71
Fax 02 547 59 75
E-mail: info@ombudsman.as
Website: www.ombudsman.as

Toezichthoudende autoriteit inzake kredietbemiddeling:
Ombudsfin
North Gate II, Koning Albert II-laan 8 box 2
1000 Brussel
Fax : +32 2 545 77 79
E-mail: ombudsman@ombudsfin.be
Website: www.febelfin.be