Bescherm uzelf en uw gezin
Maak een afspraak via: E-mail Telefonisch

Gezinsverzekeringen

Bescherm uzelf en uw gezin met een familiale verzekering, ongevallenverzekering en overlijdensverzekering.

Familiale verzekering

Bescherm uzelf en uw gezin met een familiale verzekering, ook burgerlijke aansprakelijkheid Privéleven genoemd.

Veroorzaakt u, een inwonend gezinslid of een huisdier een ongeval? Dan zal de BA privéleven de lichamelijke en materiële schade die u, uw gezinsleden of huisdier veroorzaken bij anderen betalen. Ook kunt u beroep doen op rechtsbijstand als u zelf schade lijdt.

Wat is gedekt in de familiale verzekering?

Feiten veroorzaakt door:

 • Gezinsleden die onder hetzelfde dak wonen
 • Huisdieren
 • Kinderen die op kot zitten
 • Huispersoneel (poetsvrouw, tuinman enz.)

Sommige verzekeringsmaatschappijen breiden de notie ‘verzekerde’ uit tot personen die:

 • Net verhuisd zijn
 • Bij u verblijven (bv. vrienden)
 • U onderhoudt (bv. ouders in een rusthuis)

Ook kunnen we producten aanbieden met een ruimere dekking voor schade aan:

 • Vakantiehuizen
 • Lokalen die u hebt gehuurd om een familiefeest te organiseren
 • Voorwerpen die u huurt of leent

Ongevallenverzekering

Een ongeval kan iedereen overkomen. Maar als het bij u gebeurt, dan is het belangrijk dat u zich geen zorgen hoeft te maken om financiële details.

Wist u trouwens dat u een specifieke dekking nodig heeft als u huispersoneel tewerkstelt (tuinman, poetsvrouw enz.)? Ontdek onze verschillende waarborgen.

Ongevallenverzekering Privéleven

Hebt u zich verbrand tijdens het koken of bent u slecht gevallen met de fiets? In dergelijke gevallen bent u gedekt door uw ongevallenverzekering ‘Privéleven’. Deze verzekering dekt namelijk ongevallen tijdens uw privéleven.

Wat is inbegrepen bij een ongevallenverzekering Privéleven?

De meeste verzekeringsmaatschappijen bieden een dekking voor:

 • Medische kosten
 • Blijvende invaliditeit
 • Overlijden

Sommige ongevallenverzekeringen bieden u een uitgebreide bescherming:

 • Dekking van sportactiviteiten, met uitzondering van bepaalde gevaarlijke sporten
 • Wereldwijde dekking

Doet u af en toe een beroep op een poetsvrouw of tuinman?

Dan bent u verplicht een ongevallenverzekering ‘Huispersoneel’ af te sluiten.

Volgens de Belgische wetgeving moet iedereen die tegen betaling personeel tewerkstelt, dit personeel namelijk beschermen op de werkplek of op de weg van en naar het werk1.

Wat is inbegrepen bij een ongevallenverzekering Huispersoneel?

De meeste ongevallenverzekeringen voorzien in:

 • Terugbetaling van de medische kosten (hospitalisatie, behandeling enz.)
 • Vergoeding bij arbeidsongeschiktheid
 • Vergoeding bij overlijden

Bovendien dekken sommige verzekeringen ‘Huispersoneel’ het niet-aangegeven personeel. Neem zeker contact met ons op voor meer informatie.

[1] Iedere persoon die tegen vergoeding manuele huishoudelijke activiteiten uitvoert, is onderworpen aan RSZ.

Overlijdensverzekeringen

Uw gezin is uw meest waardevolle bezit. Daarom wilt u hun financiële toekomst veiligstellen als u onverwacht zou overlijden of arbeidsongeschikt wordt, dit kan met een overlijdensverzekering.

Het verlies van een inkomen kan rampzalige gevolgen hebben voor het gezin. Hoe kan uw partner alleen instaan voor de terugbetaling van een krediet, de uitvaartkosten betalen, of de studies van de kinderen financieren?

Ontdek de verschillende overlijdensverzekering formules die wij aanbieden. Aarzel niet om contact op te nemen voor een gepersonaliseerd advies.

Tijdelijke verzekering met vast kapitaal

De tijdelijke overlijdensverzekering met vast kapitaal beantwoordt aan verschillende behoeften, een aantal voorbeelden:

 • Ze behoedt u voor geldproblemen of een sterke daling van uw levensstandaard
 • U bent zeker dat uw kinderen over de financiële middelen beschikken om hun studies af te maken
 • Ze dekt de successierechten

Met deze formule bepaalt u als verzekerde de duur van de dekking, het bedrag van het verzekerde kapitaal, dat vast is gedurende de hele looptijd van het contract.

Schuldsaldoverzekering

U sluit een hypothecaire lening af om een huis of appartement te kopen, maar wat gebeurd er met de lening als u vroegtijdig zou overlijden? Kunnen uw erfgenamen de lening terugbetalen?

Een schuldsaldoverzekering wordt afgesloten als dekking van een hypothecaire lening. Als u zou overlijden nog vóór u uw lening volledig hebt terugbetaald, betaalt de verzekeraar het verzekerde kapitaal terug. Met deze formule bepaalt u als verzekerde de (beperkte) duur van de dekking en het bedrag van het verzekerde kapitaal, dat afneemt in de loop van het contract.

Levenslange verzekering

Met de levenslange verzekering stelt u de financiële toekomst van uw naasten veilig, ongeacht het ogenblik van uw overlijden. U bepaalt het bedrag van het verzekerde kapitaal, dat vast is gedurende de hele looptijd van het contract.

Deze verzekering kan onder meer gebruikt worden voor het financieren van de begrafeniskosten en successierechten.

Aanvullende invaliditeitsverzekering bij een tijdelijke overlijdensverzekering

Als aanvulling op een schuldsaldoverzekering of een tijdelijke overlijdensverzekering met vast kapitaal, kunt u een invaliditeitsverzekering onderschrijven.

Hiermee kunt u een rente ontvangen om bijvoorbeeld:

 • Een deel van de maandelijkse afbetalingen van uw hypothecair krediet te dekken
 • Moeilijke situaties ten gevolge van invaliditeit te vermijden

Het bedrag van de rente wordt berekend op basis van de maandelijkse afbetaling, het aflossingstype van de lening en het verzekerde kapitaal.