Woonverzekeringen om uw woning te beschermen
Maak een afspraak via: E-mail Telefonisch

Woningverzekeringen

Naast een goede brandverzekering om uw woning te beschermen tegen de gevolgen van een brand en natuurrampen kan u uw woning ook beschermen tegen de gevolgen van een diefstal. Huurt of verhuurt u een woning dan is het interessant om een verhuurder-huurder verzekering af te sluiten. Bekijk onze verschillende woonverzekeringen.

Brandverzekering

Een goede woonverzekering of brandverzekering is belangrijk zowel als huurder of eigenaar. Een woonverzekering beschermt u niet alleen tegen de gevolgen van een brand in uw woning, maar u bent ook automatisch verzekerd tegen de gevolgen van een natuurramp (zoals stormschade, overstromingen e.d.).

Daarnaast kunnen we toevoegingen doen zoals diefstalverzekering, inboedelverzekering en inbraakschade.

Wat wordt er gedekt door de woonverzekering?

De volgende dekkingen gelden voor alle woonverzekeringen:

 • Brand
 • Explosie en implosie
 • Bliksem
 • Arbeidsconflicten en aanslagen
 • Botsen door een dier of transportmiddel
 • Hagel
 • Storm
 • Sneeuw- of ijsdruk op daken
 • Natuurrampen

De meeste verzekeringsmaatschappijen vergoeden ook de kosten die verbonden zijn aan dit type van schadegevallen:

 • Huisvestingskosten
 • Expertisekosten

Sommige woonverzekeringen dekken daarbovenop ook wereldwijd uw huurdersaansprakelijkheid, meer bepaald wanneer je iets huurt, zoals een vakantieverblijf, een feestzaal of een studentenkot.

Hebt u een zwembad of een prachtige tuin? Wilt u uw woning beschermen tijdens bouw- of renovatiewerken? Sommige verzekeraars bieden hiervoor specifieke oplossingen.

Diefstalverzekering

Een diefstalverzekering dekt niet enkel de inhoud van uw woning bij diefstal, maar ook schade toegebracht aan uw woning en/of aan de inhoud ervan in geval van (poging tot) diefstal.

Concreet, bieden de meeste diefstalverzekeringen bescherming in de volgende gevallen:

 • Inbraak
 • Diefstal met geweld of bedreiging
 • Gebruik van gestolen, verloren of valse sleutels

Sommige verzekeringsmaatschappijen gaan echter verder dan dat en bieden:

 • Bescherming in geval van agressie op straat
 • Een hoge vergoeding voor waardevolle voorwerpen (juwelen, computers, tablets enz.)
 • Vergoeding bij diefstal van stookolie in een buitentank
 • Dekking van de inhoud die verplaatst werd naar een tijdelijke verblijfplaats (bv. vakantiewoning)
 • Vergoeding bij diefstal uit een tuinhuis
 • Verzekeringsnemer Echtgeno(o)t(e)
 • Personen die in de woning verblijven wat wordt hiermee bedoeld?

Wie is gedekt door de diefstalverzekering?

Voorwerpen toevertrouwd aan de verzekerde en zijn gasten zijn eveneens gedekt.

Verhuurder-huurder verzekering

Of u nu huurder of verhuurder bent, u wilt hetzelfde: een optimale verzekering. U hebt allebei nood aan een brand- en een diefstalverzekering, maar daarnaast zijn er ook specifieke behoeften.

Een aantal voorbeelden waar u als verhuurder mee te maken kan krijgen:

 • Uw huurder betaalt zijn huur niet meer. Een minnelijke schikking is niet mogelijk. Een gerechtelijke procedure kan lang aanslepen en u veel kosten.
 • Op het ogenblijk van de plaatsbeschrijving stelt u vast dat de woning beschadigd werd. De huurwaarborg is niet voldoende om alles te herstellen en u kunt de woning niet verhuren in deze staat.
 • Uw huurder is het slachtoffer van een ongeval en is invalide geworden. Hij moet zijn huurcontract dus voortijdig beĆ«indigen.

Een verhuurder-huurderverzekering dekt voor de verhuurder een ruime rechtsbijstand, een vergoeding in geval van huurschade, een vergoeding bij vervroegd vertrek, bijstandsservice en meer.

Een aantal voorbeelden waar u als huurder mee te maken kan krijgen:

 • De verwarmingsketel werkt niet meer of de garagepoort is geblokkeerd. Mijn huisbaas wil niet reageren. Hoe kan ik mijn rechten laten gelden en het probleem zo snel mogelijk oplossen?
 • Mijn huur is sterk gestegen. Is dit wettelijk?
 • Wat houden de clausules van mijn huurcontract concreet in?
 • Mijn huisbaas beslist om in te trekken in mijn woning. Ik moet verhuizen en een huurwaarborg voorschieten terwijl ik de vorige waarborg nog niet heb teruggekregen. Wat moet ik doen?
 • Het bedrijf waar mijn echtgenoot werkte, is failliet gegaan. Mijn loon alleen is niet voldoende om de huur te betalen en we moeten dus verhuizen. De verhuiskosten komen bovendien erg ongelegen

De verhuurder-huurder verzekering biedt voor de huurder oplossingen, zoals rechtsbijstand, tussenkomst bij tijdelijke huisvesting, voorschot voor de huurwaarborg, vergoeding voor de verhuiskosten, bijstand 24 uur op 24 en meer.