Beleggen met reserve van uw bedrijf
Maak een afspraak via: E-mail Telefonisch

Beleggingsverzekering

Heeft uw bedrijf een reserve die het gedurende een bepaalde periode niet hoeft aan te spreken? Dan kan u bij ons terecht voor interessante beleggingsoplossingen, die u bovendien toelaten om indien nodig het geld terug beschikbaar te maken.

Kapitalisatie (tak 26)

Vennootschappen, vzw’s en andere rechtspersonen kunnen investeren in een tak 26-product. Dat biedt een gewaarborgd rendement, eventueel aangevuld met een winstdeling op middellange termijn.

De tak 26-oplossing heeft nog een aantal andere troeven:

  • De vennootschap onderschrijft het contract.
  • Er is geen verzekerde, zodat de continuïteit niet in het gedrang komt als een bepaalde persoon overlijdt of het bedrijf verlaat.
  • Het is perfect mogelijk om op eender welk tijdstip 10 % van de brutoreserve per jaar op te vragen, zonder kosten.
  • Instappen is al mogelijk vanaf een relatief klein bedrag.
  • Er is geen premietaks of beurstaks verschuldigd.

Fiscaliteit voor vennootschappen en vzw’s

Kenmerkend voor producten in tak 26:

  • geen fiscaal voordeel op de gestorte premie
  • geen taks op de premie en de winstdeling

Tijdens de looptijd van het contract

Voor rechtspersonen onderworpen aan de vennootschapsbelasting
De intresten en de verworven winstdeling moeten ieder jaar vermeld worden in het jaarresultaat van de vennootschap, waardoor ze worden onderworpen aan de vennootschapsbelasting.

Voor vzw’s
Ieder jaar moeten vzw’s de waarde van het tak 26-product op 31 december opnemen bij de berekening van de taks tot vergoeding van successierechten van 0,17 %.

Bij uitbetaling

Voor rechtspersonen onderworpen aan de vennootschapsbelasting
Bij afkoop en op einddatum wordt een verrekenbare en eventueel terugbetaalbare roerende voorheffing van 25 % ingehouden op het gewaarborgde rendement en de winstdeling. De uiteindelijke belasting volgt het percentage van de vennootschapsbelasting.

Voor rechtspersonen onderworpen aan de rechtspersonenbelasting
Bij afkoop en op einddatum wordt een bevrijdende roerende voorheffing van 25 % ingehouden op het gewaarborgde rendement en de winstdeling. Als u hierover vragen hebt, bel of mail ons dan zeker.