Verzekeringen voor ondernemingen
Maak een afspraak via: E-mail Telefonisch

Ondernemingsverzekeringen

Verzekeringen bedrijfsvoertuigen

Ondernemingen beschikken meestal over meerdere bedrijfsvoertuigen. Dat kan gaan om personenwagens, maar ook om bestelwagens en vrachtwagens.

Welke bedrijfsvoertuigen verzekeringen zijn er?

De wettelijk verplichte BA-verzekering

Als u een motorvoertuig in het verkeer wil brengen, dan moet u hiervoor een Burgerlijke Aansprakelijkheidsverzekering afsluiten. Die vergoedt de schade die uw voertuig aan derden berokkent.

Omnium voor bedrijfsvoertuigen

Naast de BA-verzekering kunt u uw voertuigen extra beschermen met een omniumwaarborg. Deze polis dekt onder andere uw eigen schade, bijvoorbeeld als u bij een ongeval in fout bent. Een omniumverzekering is zowel voor nieuwe als voor tweedehandswagens mogelijk.

Voorbeelden van waarborgen die omniumverzekering omvatten:

 • eigen schade
 • glasbreuk
 • diefstal
 • vandalisme
 • storm- en hagelschade
 • botsing met dieren
 • brand

U bepaalt zelf mee het tempo waarin het waardeverlies van uw wagen(s) verrekend wordt, alsook de vrijstelling in uw polis. Het is tevens mogelijk om uw winterbanden mee te verzekeren.

U kunt ook kiezen voor een beperkte omnium: die bevat geen dekking voor eigen schade en vandalisme, maar is voorts identiek aan de volledige omnium.

De waarborgen gelden in alle landen die op uw groene kaart vermeld worden.

Omnium voor vrachtwagens (>3,5 ton)

Om uw omniumdekking voor uw vrachtwagens, die toch een belangrijke investering vertegenwoordigen, te optimaliseren, kunt u bij bepaalde verzekeraars deze waarborgen genieten:

 • vergoeding van schade door het laden of lossen van vervoerde koopwaar;
 • dekking voor schade door de vervoerde koopwaar;
 • dekking voor schade door kiepen of kantelen;
 • vergoeding van schade door schaarstand van het voertuig en de oplegger/aanhangwagen;
 • dekking voor uw persoonlijke bezittingen.

Vervoerde koopwaar en materiaal
U hebt de keuze tussen twee basiswaarborgen: u kunt er één van beide onderschrijven, of allebei.

Een dekking ‘alles is verzekerd, behalve’ voor uw koopwaar
Wat niet expliciet uitgesloten is, is gedekt, zowel tijdens het vervoer als tijdens het laden en lossen.

Een exclusieve dekking voor al uw materieel
Dekking van uw gereedschappen, werktuigen en machines tegen schade door een ongeval, brand, natuurramp, instorting, staking, aanslag.

Daarnaast kunt u rekenen op een uitgebreide diefstalwaarborg en een extra dekking voor o.a.:

 • contractuele kosten na een laattijdige levering van nieuwe koopwaar;
 • reddingskosten;
 • kosten voor opruiming en vernietiging van goederen;
 • kosten voor het lossen, herladen en bewaren van geredde goederen.

Verzekeringen voor bedrijfsgebouwen

Uw bedrijfsgebouwen zijn waarschijnlijk van essentieel belang voor uw business. Een allereerste stap is de financiering ervan. Bent u op zoek naar een financiering op maat? Neem contact met ons voor een financiering op maat.

Welke verzekeringen sluit u af voor uw bedrijfsgebouw?

Brandverzekering

Net zoals u voor uw privéwoning een brandverzekering onderschrijft, doet u dat ook voor uw bedrijfsgebouw(en).

U werkt van thuis?

Dan volstaat uw brandverzekering voor uw privéwoning. Deze dekt namelijk zowel uw privé- als beroepsruimten. Meldt aan uw makelaar dat u thuis een (bij)beroep uitoefent en ga na of uw inboedel correct geschat is.

Hebt u bijvoorbeeld veel IT-materiaal? Controleer of uw verzekerd kapitaal voor de inboedel ook deze toestellen omvat.

U hebt/huurt een kantoorgebouw

Dan sluit u een aparte brandverzekering af. Bepaalde verzekeraars bieden brandverzekeringen aan op maat van kantoren.

Een brandverzekering is meer dan puur bescherming bij brand- of waterschade. Een brandverzekering dekt o.a. schade door storm en hagel, vandalisme, arbeidsconflicten, aanslagen en glasbreuk.

Voor wat en voor wie sluit de brandverzekering af?

U kan zowel als eigenaar of als huurder een brandverzekering afsluiten. U kan zowel het gebouw als de inboedel verzekeren. Optioneel kan u ook een diefstaldekking onderschrijven en is een allerisicodekking [1] voor uw goederen ook mogelijk.

U hebt een handelszaak

Wanneer u een handelszaak hebt kunt u hiervoor een specifieke brandverzekering onderschrijven.

Wat is gedekt in de brandverzekering voor uw handelspand?

Het bedrijfsgebouw, het materiaal, de machines, de koopwaar en eventueel uw privé-inboedel.

U kunt uw verzekering optimaliseren met de volgende waarborgen: diefstaldekking, dekking zonder vrijstelling, al het materieel wordt vergoed in nieuwwaarde, een dekking tegen valse biljetten, een vergoeding bij een opname in het ziekenhuis of bij overlijden na een verzekerd schadegeval.

Verzekeringsoplossingen voor specifieke activiteiten

Voor bepaalde professionele activiteiten voorzien we in een verzekeringsoplossing met waarborgen op maat van het beroep, denk hierbij aan: apotheek, bakker-banketbakker, huisarts, kapsalon, kinesitherapeut, landbouwbedrijf, restaurant, tandarts en voedingswinkel.

[1] Hierbij zijn alle mogelijke schades gedekt, op enkele logische uitzonderingen na. Wat de oorzaak ook is.

Verzekeringen voor materiaal

De IT-infrastructuur en het machinepark zijn vaak de motor van een onderneming. Huivert u bij de idee dat deze het laten afweten? Bij ons kunt u terecht voor verzekeringsoplossingen op maat, die u gemoedsrust garanderen.

Verzekering Machinebreuk

Als u over machines beschikt voor uw productie, dan wilt u uiteraard dat die machines naar behoren werken. Defecte of beschadigde machines bedreigen immers uw rendabiliteit. Met een verzekering Machinebreuk bespaart u zichzelf alvast een hoop financiële zorgen. U kunt er zowel vaste als mobiele machines in verzekeren tegen plotse (accidentele) schade.

Hebt u zo’n verzekering Machinebreuk wel nodig?

Het is belangrijk om te weten dat een verzekering Machinebreuk niet dezelfde waarborgen dekt als een onderhoudscontract of een fabrieksgarantie.

Een onderhoudscontract dekt niet-accidentele schade, bijvoorbeeld door een gebrek aan onderhoud. U moet nog altijd de herstellingskosten zelf betalen.

Bij een verzekering Machinebreuk neemt de verzekeringsmaatschappij de kosten voor verzekerde schade op zich. De fabrieksgarantie komt enkel tussen bij fouten in de constructie, het materiaal of de montage, niet bij een plotse materiële schade. Bovendien is deze garantie beperkt in de tijd.

Verzekering Machinebreuk dekt ook plotse schade en zorgt ervoor dat uw productie niet in het gedrang komt.

Wat is er verzekerd bij een verzekering Machinebreuk?

Deze onderneming verzekering is een allerisicopolis. Met andere woorden, alle mogelijke schades zijn gedekt, op enkele logische uitzonderingen na. Wat ook de oorzaak is. We geven u enkele voorbeelden:

 • dekking tegen schade door externe oorzaken, zoals blikseminslag, waterschade, diefstal
 • menselijke tussenkomsten, zoals onhandigheid, nalatigheid, een gebrek aan ervaring, vandalisme
 • uitwerking van elektriciteit, zoals kortsluiting
 • interne oorzaken, zoals materiaal- of constructiefouten, vastlopen, oververhitting

Daarnaast vergoeden we ook een aantal bijkomende kosten, zoals overuren door personeel, bijstand door technici uit het buitenland, versneld vervoer van onderdelen, kosten voor noodzakelijke opruimingswerken, kosten voor afbraak en wederopbouw.

We zorgen er dus voor dat uw productie niet in het gedrang komt en uw financiële verliezen door falende machines tot een minimum beperkt blijven.

Vaste en mobiele machines

In uw polis Machinebreuk kan u zowel vaste als mobiele machines opnemen. De machines zijn ook verzekerd buiten het bedrijf en tijdens het transport.

Verzekering voor elektronica

Specifiek voor elektronische toestellen bieden we u een gespecialiseerde verzekeringsoplossing aan. Wat gebeurd er als uw computer, printer e.d. gestolen wordt of beschadigd raakt?

De kosten voor het gebruik van het materieel en de werkuren van uw personeel blijven. Meer nog, u moet sommige werknemers misschien vragen om overuren te presteren en moet mogelijk bepaalde opdrachten te weigeren. En dan hebben we het nog niet gehad over de gegevensbestanden die u mogelijk kwijt bent en moet heropbouwen.

Het is dan ook een absolute must om uw elektronica optimaal te verzekeren.

Het is perfect mogelijk om al uw elektronische toestellen (ook kassa’s, airconditioning en domotica) in één contract op te nemen. Zelfs cd-roms en usb-sticks zijn mee verzekerd.

Wat mag u verwachten van een verzekering voor elektronica?

Het gaat om een allerisicopolis. Enkel de in het contract expliciet vermelde uitsluitingen zijn niet gedekt. U wordt ook vergoed als er geen oorzaak van de schade gevonden wordt of als die er enkel kwam door uw onhandigheid.

U bent gedekt tegen schade door brand, blikseminslag, ontploffing, waterschade, arbeidsconflicten, vallen van een luchtvaarttoestel, uitwerking van elektriciteit of natuurrampen, diefstal en interne risico’s. De dekking geldt wereldwijd en ook tijdens het transport.

Optioneel kunt u ook twee waarborgen onderschrijven:

 • wedersamenstelling van software en gegevens:
  u krijgt een vergoeding om uw databastanden en softwarepakketten terug op te bouwen.
 • bijkomende kosten:
  deze waarborg garandeert u dat u zo snel mogelijk uw professionele activiteit kunt hervatten door middel van een vergoeding voor huur van vervangmaterieel of lokalen, aanwerving van extra personeel.

Verzekering voor vervoerde koopwaar en materieel

Bij een verzekering voor vervoerde koopwaar en materieel hebt de keuze tussen twee basiswaarborgen. U kan ervoor kiezen om één van beide te onderschrijven, maar u kunt ook voor beide waarborgen kiezen.

 1. een dekking ‘alles is verzekerd, behalve’ voor uw koopwaar
  Wat niet expliciet uitgesloten is, is gedekt, zowel tijdens het vervoer als tijdens het laden en lossen.
 2. een exclusieve formule voor al uw materieel
  Dekking van o.a. uw gereedschappen, werktuigen en machines tegen schade door een ongeval, brand, natuurramp, instorting, staking en aanslag.
  Daarnaast kunt u rekenen op een uitgebreide diefstalwaarborg een extra dekking voor de kosten van contractuele boetes na een laattijdige levering van nieuwe koopwaar, reddingskosten, kosten voor opruiming en vernietiging van goederen, kosten voor het lossen, herladen en bewaren van geredde goederen na schade.